MUFTI PERLIS: HUKUM UCAPAN SEMPENA PERAYAAN AGAMA LAIN

Islam mengharamkan seseorang Muslim membuat apa-apa perbuatan atau ucapan yang mengiktiraf kekufuran atau kesesatan. Termasuk dalam hal ini membesarkan agama lain dengan mengucapkan ucapan yang mengagungkan atau mengiktiraf kekufuran atau melakukan amalan ibadah yang mempunyai makna menyembah atau menyeru tuhan selain Allah.

Maka, apa sahaja tindakan yang membawa kepada maksud yang disebutkan tadi adalah haram jika dilakukan dengan perbuatan atau ucapan. Jika disertai iktikad bahawa apa yang dilakukan itu benar atau betul, maka dia menjadi kafir.

Firman Allah, surah al-Nahl, ayat 106 (bermaksud):

“Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah beriman (maka baginya kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang jantung hatinya tenang tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka dadanya menerima kufur maka atas mereka ditimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar.

Dalam masa yang sama, Islam tidak membenarkan kita menzalimi bukan Muslim dan Islam menyuruh kita melakukan kebaikan kepada bukan Muslim yang tidak memusuhi kita kerana agama kita.

Firman Allah, surah al-Mumtahah, 8-9 (bermaksud):

“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan memberikan sumbangan harta kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Juga, Islam menyuruh kita mengucapkan ucapan yang baik kepada orang yang mengucapkan ucapan yang baik kepada kita. Firman Allah, surah al-Nisa, 86 (bermaksud):

“Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu.”

Ada ulama haruskan

Inilah adab Islami yang tinggi. Ia merangkumi sesama Muslim atau kepada bukan Muslim. Sehingga Ibn Abbas RA menyebut:

“Jika firaun berkata kepadaku ‘semoga Allah memberkatimu, nescaya aku menjawab ‘untuk engkau juga.’” (Riwayat al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad).

Maka sudah pasti mereka yang tidak sejahat firaun dan tidak memusuhi Islam lebih layak untuk menerima ucapan balas.

Oleh kerana dalam masalah mengucapkan tahniah sempena perayaan agama lain mempunyai unsur seakan mengakui agama lain –secara langsung atau tidak langsung dan dalam masa yang sama ada juga nilai berbuat baik kepada bukan Muslim yang tidak memusuhi Islam, maka para ulama berkhilaf pendapat tentang hal ini.

Bagi mereka yang melihat unsur mengiktiraf kekufuran, mereka mengharamkan ucapan sempena perayaan agama lain. Sementara bagi mereka yang melihat ia bukan berunsur mengiktiraf kekufuran agama lain, sebaliknya sekadar melakukan kebaikan kepada penganut agama lain yang tidak memusuhi Islam, maka para ulama yang berpendapat sebegini mengharuskan ucapan tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Tidak boleh dinafikan bahawa selain nas-nas al-Quran dan al-sunnah sebagai asas, faktor keadaan, zaman dan persekitaran mempengaruhi para sarjana Islam dalam melihat kepada isu ini.

Kitab-kitab yang ditulis pada persekitaran Muslim begitu dominan dan tiada keperluan untuk melakukan ucapan tersebut kelihatan keras dan mengharamkan ucapan sempena perayaan agama lain.

Sementara, ramai juga sarjana terutama di zaman kini yang mempunyai persekitaran yang baru dan keperluan untuk memperlihatkan keharmonian Islam kepada bukan Islam, fatwa-fatwa mereka ini lebih lunak dan mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu.

Syeikh Islam Ibn Taimiyyah dalam karyanya Iqtida al-Sirat al-Mustaqim dan muridnya al-Hafizd Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya Ahkam Ahl al-Zimmah dengan tegas mengharamkan hal ini.

Terasnya ayat al-Quran

Mereka telah mengemukakan hujah dan alasan mereka dalam mengharamkannya. Teras kepada perbincangan mereka ialah perbuatan tersebut membawa erti menyerupai orang kafir dan meredai agama mereka.

Fokus mereka adalah penyertaan seorang Muslim kepada upacara perayaan bukan Muslim. Banyak pendapat-pendapat ulama silam yang mereka petik. Pandangan kedua imam agung itu diikuti oleh sesetengah para ulama terutama dari negara yang dominan penduduk Muslim seperti Arab Saudi. Maka Lajnah Fatwa Tetap Arab Saudi mengharamkan ucapan selamat sempena perayaan agama lain.

Sementara Majlis Fatwa Eropah (The European Council For Fatwa and Research) yang dianggotai oleh ramai sarjana Muslim membolehkan Muslim memberikan ucapan tahniah atau selamat sempena perayaan mereka.

Ini lebih dituntut apabila mereka terlebih dahulu mengucapkannya semasa perayaan Islam. Ini berteras ayat dalam surah al-Nisa, ayat 86 yang kita sebutkan tadi. Pun begitu, mereka tetap mengharamkan Muslim menyertai perayaan agama lain. Hanya sekadar ucapan sempena perayaan.

Fatwa yang sama yang mengharuskan ucapan sempena perayaan agama lain dikeluarkan oleh beberapa ulama lain seperti Dr Yusuf al-Qaradawi dan al-Mustafa al-Zarqa.

Antara hujah yang digunakan oleh al-Syeikh Mustafa al-Zarqa adalah hadis Nabi SAW:

“Sesungguhnya telah lalu di hadapan Nabi SAW satu jenazah, lalu baginda bangun (untuk menghormati). Lalu diberitahu kepada baginda: ‘Itu jenazah seorang Yahudi.”

Baginda bersabda: “Tidakkah ia juga jiwa (insan)?” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kata al-Zarqa: “Bangun tersebut sebagai menggambarkan penghormatan dan kemuliaan, tiada kaitan dengan akidah jenazah tersebut.” (Fatwa Mustafa al-Zarqa, muka surat 356. Damsyik: Dar al-Qalam).

Ertinya, beliau membandingkan mengucapkan selamat sempena hari raya agama lain kepada penganutnya, bukan bererti mengiktiraf akidah mereka.

Dengan ini saya berpendapat, boleh mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain sempena perayaan mereka dengan syarat ucapan tersebut tidak mengandungi ungkapan yang syirik atau kufur seperti menyebut ‘anak Allah’ atau tuhan selain Allah.

Maka, memadai sekadar ‘selamat hari raya’ atau ‘selamat bergembira’ atau seumpamanya. Hal ini lebih dituntut jika semasa hari raya Islam mereka mengucapkannya.

Namun, seorang Muslim tidak boleh turut merayakan hari raya agama lain. Sebabnya, perayaan agama merupakan upacara agama. Bukan Muslim pun tidak patut disuruh merayakan hari raya kita.

Perpaduan antara kita sesama rakyat Muslim dan bukan Muslim bukan dengan berkongsi hari raya, tetapi dengan keadilan, berbuat baik dan tidak menzalimi antara satu sama lain.

Apa yang penting, dalam dunia semasa yang Islam dituduh dengan pelbagai tuduhan liar, kita patut menonjolkan imej Islam yang harmoni dan baik. Dalam masa yang sama kita mesti menjaga benteng akidah kita.

DATUK DR MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN merupakan Mufti Perlis.

– M’kini

.